new-tariff  
Запитання-відповідь

Субсидії: як отримати?

Шановні споживачі!

            Комунальне підприємство “Черкасиводоканал” Черкаської міської ради інформує про внесення певних змін до порядку призначення житлових субсидій, визначеного  Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, в зв”язку з чим наполегливо рекомендує  Вам скористатися своїм законним правом на зменшення витрат на оплату житлово-комунальних послуг

            Звертаємо Вашу увагу, що 27 квітня 2016 року постановою Кабінету Міністрів України № 319 з 1 травня 2015 року суттєво спрощено порядок призначення субсидій і форми Заяви і Декларації, які подаються споживачами житлово-комунальних послуг до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації (за фактичним місцем проживання – для осіб, які орендують житло). За призначенням субсидії по новому порядку слід звертатися з 1 травня поточного року.

            Для спрощення Вашого звернення за субсидією ми пропонуємо Вам для використання бланки зазначених вище Заяви та Декларації.

            Якщо ж Ви вже отримували субсидію протягом опалювального періоду 2014/2015 років, субсидія на наступний період призначається на підставі раніше поданих документів, без необхідності повторного звернення до управління соціального захисту населення та подання Заяви та Декларації.

            В такому випадку в розрахунок житлової субсидії будуть братися Ваші доходи за попередній календарний рік. Проте, якщо за останні шість місяців у родини зменшився дохід, бажано направити заяву та задекларувати доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії.

            Якщо ж протягом дії субсидії відбулися зміни у складі сім’ї, статусу окремих її членів, доходів, відбувається купівля товарів вартістю понад 50 тис. грн., необхідно обов”язково протягом місяця повідомляти про це управління соціального захисту населення.

            Якщо у складі сім’ї є зареєстровані, але фактично не проживаючі особи (виключно у разі наявності індивідуальних засобів обліку (лічильників), субсидія буде призначатися на підставі рішення комісії та акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї при наданні довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративного-територіальній одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку) (пункт 7 Положення).

            Крім того, на сайті Міністерства соціальної політики України - mlsp.gov.ua - розміщена більш детальна інформація про програму житлових субсидій та передбачено можливість здійснити самостійний розрахунок розміру державної допомоги для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг за допомогою он-лайн калькулятору.

Увага!

            Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення громадянином про зміни, зазначені у пункті 14 цього Положення, повертається ним у подвійному розмірі за вимогою органу, що призначив субсидію. Зважаючи на це, для уникнення зайвих витрат сімейного бюджету, переконливо просимо споживачів послуг не намагатися перехитрити державу.


             Інструкція

              про порядок заповнення бланків

            Заяви про призначення житлової субсидії

Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації (по всім організаціям - надавачам житлово-комунальних послуг особові рахунки повинні бути відкриті на ім’я заявника). Особи, які орендують житло, додають до Заяви договір найму (оренди) житла.

При цьому, крім Заяви та Декларації, заборонено вимагати від громадян інші документи, довідки тощо.

У Заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначати субсидію («на оплату житлово-комунальних послуг» та/або «на придбання твердого палива та скрапленого газу»). Якщо домогосподарство користується твердим паливом, скрапленим газом та комунальними послугами, необхідно підкреслити все.

У Заяві про призначення житлової субсидії також необхідно:

1) у графі «Номер особового рахунку» – вказати номер особового рахунку, який міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;

2) у графі «Найменування організації, що надає послуги» – вказати назву організації, що міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;

3) у графі «Примітки» зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а саме «є лічильник»/«немає лічильника».

Всі графи повинні бути заповнені достовірними відомостями, в тому числі щодо паспортних даних та ідентифікаційного номеру.

    Декларації про доходи і витрати осіб,

     які звернулися за призначенням житлової субсидії

У розділі І вказуються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих – для осіб, які орендують житло і вказані у договорі оренди, або для індивідуальних забудовників, будинки яких не прийняті в експлуатацію), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

У розділі ІІ заповнюються відомості про всі види доходів (заробітна плата, пенсія, допомога (крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зокрема, при народженні дитини), стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо) осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих, зазначених у договорі оренди), за попередній календарний рік (12 місяців 2014 року) без урахування податку з доходів фізичних осіб із зазначенням установи, організації, підприємства, де отримується дохід.

У розділі ІІІ вказується інформація про одноразову купівлю майна або оплату послуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень.

               Для призначення житлової субсидії громадяни декларують на власний вибір доходи або за попередній календарний рік (без урахування виключно податку з доходів фізичних осіб) або за шість місяців, що передують місяцю звернення, з поданням довідок про доходи за зазначений період за формами, затвердженими Мінсоцполітики (пункт 12 Положення).

 БЛАНКИ

Встановлення та повірка лічильників води


Встановлення лічильників води

Для встановлення приладу обліку води Вам необхідно придбати лічильник. Зокрема, це можна зробити в магазині “Криниця” відділу громадського харчування КП “Черкасиводоканал (вул.Гетьмана Сагайдачного, 12. тел. 37-61-01). Лічильник встановлюється спеціалізованою організацією, яка має право на проведення таких робіт (зокрема, перелік організацій Ви можете дізнатися у службі обліку реалізації води і стоків КП “Черкасиводоканал”). Після встановлення Ви звертаєтесь у службу обліку реалізації води і стоків Водоканалу (тел.32-11-77, 37-72-04, 32-87-91), де Вам призначають дату опломбування лічильників. З моменту їх опломбування розрахунок за спожиту воду здійснюється відповідно до показників приладів обліку. (Для звірки нарахувань необхідно мати квитанції оплати в межах трьох років)

Повірка лічильників

Лічильники води, як і інші засоби вимірювальної техніки, періодично мають перевірятися (згідно із Законом України “Про метрологію та метрологічну діяльність”) . Міжповірочний інтервал для лічильників зазначається в паспорті приладу (зазвичай, для водомірів він становить 3-4 роки).

Повірку приладів обліку води проводять спеціалізовані організації, зокрема і КП “Черкасиводоканал”. Підприємство проводить увесь обсяг робіт, пов'язаних із повіркою лічильників — розпломбування, демонтаж, транспортування, повірка, монтаж та опломбування лічильників. Для того, щоб скористатися цією послугою, Вам необхідно звернутися в енергослужбу Водоканалу (тел.63-57-40). Якщо споживач хоче самостійно провести демонтаж/монтаж та транспортування лічильників на місце повірки, він має звернутися у службу обліку реалізації води і стоків (тел.32-11-77, 37-72-04, 38-46-38), щоб контролери підприємства розпломбували, а після повірки опломбували лічильники.
У будь-якому випадку розпломбування та опломбування проводиться безкоштовно.
Повірка проводиться у строк, що не перевищує один місяць.

Позачергову повірку приладів обліку води проводять у таких випадках:
- якщо споживач сумнівається в коректності показників лічильників;
- якщо пошкоджено відбиток повірочного тавра або тавра свідоцтва про повірку;
- якщо пошкоджені пломби, встановлені працівниками КП “Черкасиводоканал”;
- якщо приймаються на облік лічильники, час останньої повірки яких більший за половину міжповірочного інтервалу (тобто більше 1,5-2 років).
 

 

Одержання технічних умов на розробку проектної документації на підключення об'єктів до міських мереж водопостачання та водовідведення.


Для отримання технічних умов на розробку проектної документації на підключення об'єктів до міських мереж водопостачання та водовідведення юридичні та фізичні особи-підприємці мають подати до загального відділу КП “Черкасиводоканал”* такі документи:

1. Генеральний план забудови земельної ділянки, погоджений начальником управління планування і архітектури Черкаського МВК (телефон управління 45-13-17, 36-01-59).

2. Рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.

3. Опитувальний лист про загальну добову потребу у воді питної якості та розрахунок максимального добового об'єму стічних вод (заповнюється проектною організацією (завіряється печаткою цієї організації та печаткою фірми-замовника). Типову форму опитувального листа можна скачати тут. 

4. Заява (зразок заяви можна скачати тут) 
 
Для отримання технічних умов на проектування підключення об'єктів до міських мереж водопостачання та водовідведення жителі приватного сектора мають подати до загального відділу КП “Черкасиводоканал”* такі документи:

1. Технічний паспорт будинку (видається ЧОБТІ).

2. Державний акт на земельну ділянку (за наявності).

3. Заява (зразок заяви можна скачати тут).
 
Контакти: Загальний відділ Водоканалу — вул.Гетьмана Сагайдачного, 12, 1 поверх, тел. 45 – 22 – 55
  Прийомні дні: Понеділок -  Четвер,  з  8.00- 17.00,  П’ятниця,  з  8.00-16.00   

 

Безготівковий розрахунок за послуги з водопостачання та водовідведення

Шановні споживачі!

Розраховуватися за послуги із водопостачання та водовідведення Ви можете своєю банківською карткою.

Призначення платежу:  оплата послуги централізованого водопостачання

Банківські реквізити:

КП "Черкасиводоканал"

Поточний рахунок №26003060347905 ЧГРУ ПАТ КБ  "ПриватБанк"

МФО 354347

код ЄДРПОУ 03357168

 

Призначення платежу: оплата послуги централізованого водовідведення

Банківські реквізити:

КП "Черкасиводоканал"

Поточний рахунок №26003317673900 АТБ "УкрСиббанк"

МФО 351005

код ЄДРПОУ 03357168

 

Крім того, вкажіть номер особового рахунку, прізвище, ім'я, по-батькові та Вашу адресу.

 

 

Як передати приватні мережі водопостачання та водовідведення у міську комунальну власність

Процедура передавання мереж у комунальну власність має такі етапи:

1. Жителі вулиці або провулку, які брали участь у будівництві мереж, мають подати письмове звернення до міського голови з проханням прийняти побудовану мережу у міську комунальну власність.

2. Отримати письмову згоду у підприємства на прийняття мережі у комунальну власність на баланс КП "Черкасиводоканал". Цю згоду можна отримати лише після того, як департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради звернеться до Водоканалу.

 3. Провести оцінку залишкової вартості мережі, якщо з моменту її будівництва пройшло більше ніж 1 рік.

4. Після ухвалення міською радою рішення щодо надання згоди на безоплатну передачу мереж у комунальну власність міста на баланс КП "Черкасиводоканал" та підписання відповідного акту прийому-передачі мережі,затвердження його виконавчим комітетом, процедура передачі завершується.

Щойно завершується процедура передачі мережі на баланс Водоканалу усі питання щодо приєднання до зазначених мереж підприємство вирішує самостійно. Обслуговування та ремонт (прочищення, промивання та ін.) мереж після передачі здійснює КП "Черкасиводоканал".

Як заповнювати платіжку по-новому (приклад)

У зв'язку зі зміною порядку оплати послуг гарячого водопостачання в міслі Черкаси на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 6.06.2014 р. № 650, з 1 липня 2014 року споживачі з централізованим гарячим водопостачанням (надавачі послуг "Черкаська ТЕЦ" та КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") сплачують за такою схемою:

1. За централізоване водопостачання - "Черкасиводоканалу" – тільки за холодну воду;

2. За централізоване водовідведення "Черкасиводоканалу" - за весь обсяг води.

Для споживачів, що оплачують згідно з нормами у платіжці зменшиться норма на централізоване водопостачання.

Для споживачів, що сплачують за показниками приладів обліку, схема оплати така:

1. За централізоване водопостачання -"Черкасиводоканалу" – по сумі обсягів лічильників холодної води;

2. За централізоване водовідведення"Черкасиводоканалу" – по сумі обсягів всіх лічильників (у тому числі, і лічильників гарячої води).

Оскільки послуга водовідведення розраховується на весь обсяг води, споживачам потрібно на Водоканал передавати показники лічильників як холодної, так і гарячої води.

Наприклад.

Сім’я Іванчука І. І. спожила:

Холодної води – 3 м3 ;

Гарячої води – 4 м3

За централізоване водопостачання вони оплатять:

3 м3 х 3,696 (тариф холодної води) = 11,09 грн

За централізоване водовідведення вони оплатять:

(3 м3 + 4 м3) х 3,924 (тариф водовідведення) = 27,47 грн

 

2014-08-08

Як підключитися до мереж централізованого водопостачання та водовідведення

ПАМ’ЯТКА СПОЖИВАЧА

Для підключення  до мереж  централізованого водопостачання та водовідведення м.Черкаси, Вам необхідно здійснити наступні дії:

  1. Отримати технічні умови для приєднання до мереж водопостачання та водовідведення        На виготовлення Технічних умов подається заява до загального відділу  КП«Черкасиводоканал», 1 поверх, вул. Гетьмана Сагайдачного 12,з наступними документами:

 

НАСЕЛЕННЯ:

 

ПІДПРИЄМСТВА

 

1.Технічний (будівельний) паспорт на домоволодіння (копія).

2.Копія документу який підтверджує право власності.

3.Згода власника (ів) на приєднання до приватної мережі, завірена комітетом самоорганізації населення (оригінал), до відомчої мережі, завірена печаткою підприємства (оригінал).

 4.При проходженні мережі по приватній земельній ділянці - дозвіл власника (співвласників), завірений комітетом самоорганізації населення (оригінал).

 

1. План ділянки будівництва на геодезичній підоснові з нанесення усіх підземних комунікацій (в масштабі 1:200).

2. Копія дозволу на будівництво об'єкту містобудування.

3.Опитувальний лист з характеристикою об'єкту та розгорнутими відомостями про потребу у воді, підписаний замовником і проектною організацією.

4. Згода власника (ів) на приєднання до приватної мережі, завірена комітетом самоорганізації населення (оригінал), до відомчої мережі, завірена печаткою підприємства (оригінал).

 

 

       2. Виготовлення проектної документації

( Проектна документація виготовляється КП «Черкасиводоканал» або проектною організацією, яка має відповідну ліцензію (сертифікат) на виконання проектних робіт. В дану проектну організацію надаються виготовлені Технічні умови КП «Черкасиводоканал».

3. Виготовлену проектну документацію надати  до КП «Черкасиводоканал» для погодження спеціалістами підприємства.

         (проектна документація надається  до загального відділу КП «Черкасиводоканал», (1 поверх, вул. Гетьмана Сагайдачного,12).

4. Виконання монтажних робіт по будівництву мереж водопостачання та водовідведення у відповідності до проектної документації.        

  ( монтажні роботи  виконуються КП «Черкасиводоканал» або організацією, яка має дозвільні документи на проведення даного виду робіт).

5. Для здійснення приєднання побудованих мереж водопостачання та водовідведення замовник (забудовник) надає у загальний відділ підприємства необхідний пакет документів:

5.1. Юридичні особи, фізичні особи - підприємці:

·      узгоджений інженерними службами міста проект;

·      виконавчу документацію побудованих мереж;

·      сертифікати на використані під час будівництва матеріали;

·      акти на приховані роботи;

·      акти гідравлічних випробувань мереж;

·      акти проведення хлорування побудованих водопровідних мереж

5.2. Фізичні особи:

·      узгоджений інженерними службами міста проект;

6. Опломбування лічильника працівником КП «Черкасиводоканал» (у разі відсутності зауважень).      

7. Проведення оплати за підключення до мереж централізованого водопостачання та водовідведення у відповідності до отриманого рахунку від КП «Черкасиводоканал» (загальний відділ).

8. Укладення договору з КП «Черкасиводоканал» про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення .

9. Після проведення всіх вищезазначених дій КП «Черкасиводоканал» здійснить приєднання Ваших мереж  до мереж централізованого водопостачання та водовідведення м.Черкаси.

Контакти:Загальний відділ: вул. Гетьмана Сагайдачного, 12, 1 поверх, тел. 45 – 22 – 55

                     Прийомні дні: Понеділок -  Четвер,  з  8.00- 17.00,  П’ятниця,  з  8.00-16.00                         

                                                              АДМІНІСТРАЦІЯ   КП   «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ»

Що чекає споживача в разі виявлення самовільного приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення?

П А М ' Я Т К А         С п о ж и в а ч у

Відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 №190 зі змінами

пункт  4.3. Забороняється будь-яке самовільне приєднання обєктів водоспоживання до діючих систем централізованого водопостачання та водовідведення (включаючи приєднання до будинкових вводів, внутрішньобудинкових мереж або до мереж споживачів).

пункт 3.2. Водокористування вважається безобліковим, якщо споживач самовільно приєднався до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення або самовільно користується ними.

У разі виявлення самовільного приєднання абонента до системи водопостачання (водовідведення), а також самовільних робіт на водопровідному вводі складається акт для притягнення винуватців до відповідальності і стягнення плати за воду згідно з Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, (пункт 10.4.5. Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держ.комітетом України по ЖКГ від 05.07.1995 №30 зі змінами).

При виявленні безоблікового водоспоживання  та   водовідведення Споживач сплачує КП “Черкасиводоканал “:

1. Обстеження  несанкціонованого  при'єднання до міських  або  приватних   мереж водопостачання  (водовідведення).

2. Розробку   технічних  умов  на  водопостачання (водовідведення).

3. Виготовлення проектної документації на водопостачання (водовідведення) та її  погодження   в      установленому  порядку  з  інженерними  службами  міста.

4. Нарахування  за  безоблікове  водокористування (пункти 3.3., 3.4. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 №190 зі змінами):

4.1 - у разі безоблікового водоспоживання Виробник виконує розрахунок витрат за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2.0 м/сек та дією  її  повним  перерізом  протягом  24  годин  за  добу.

  -  у разі  безоблікового  водовідведення  , коли  у Споживача на законних підставах здійснюється   водоспоживання  ,  Виробник  виконує розрахунок витрат за водовідведення за показниками лічильника води, або по нормі водопостачання в разі його відсутності.

  -  у разі відсутності у Споживача законних підстав для водоспоживання , розрахунок витрат за безоблікове водовідведення Виробник розраховує по кількості безоблікового  водоспоживання.

  4.2 - розрахунковий період при безобліковому водокористуванні встановлюється з дня початку такого користування .Якщо термін початку безоблікового водокористування виявити неможливо , розрахунковий  період   становить  один  місяць.

Примітка. При відмові Споживача від виконання вищезазначеного порядку  КП “Черкасиводоканал “ протягом  наступної  після  відмови  доби здійснює  відключення самовільного   при'єднання  до  мережі  водопостачання ( водовідведення).

Витрати  понесені  Виробником  під час здійснення відключення безоблікового водокористування оплачує Споживач (пункт 3.11. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 №190 зі змінами).

В подальшому приєднання  мереж  Споживача  здійснюється  на  загальних  умовах.

Контакти:Загальний відділ: вул. Гетьмана Сагайдачного, 12, 1 поверх, тел. 45 – 22 – 55 

                     Прийомні дні: Понеділок -  Четвер,  з  8.00- 17.00,  П’ятниця,  з  8.00-16.00                         

                                                                              Адміністрація КП “ Черкасиводоканал ”

Які права має споживач?

Права споживачів,

місце та порядок одержання інформації споживачів

Законом України «Про житлово-комунальні послуги»визначено основні засадиорганізаційних,господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов’язки.

Відносини між суб’єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг, і фізичною та юридичною особою, яка отримує або має намір отримувати послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення врегульованоПравилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 (далі – Правила).

Відповідно до статті 20Закону України «Про житлово-комунальні послуги»(далі – Закон)споживач має право:

1) одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг;

(Крім того, підпунктом 1 пункту 32 Правил визначено, що виконавець зобов'язаний своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров’я та які не спричиняють шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства та цих Правил).

2) одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;

(підпунктом 3 пункту 32 Правил визначено, що виконавець зобов’язаний надавати споживачеві в установленому законодавством порядку інформацію  про  перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів,  нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг, граничні  строки  усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг, а також інформацію про ці Правила  (зазначається  у договорі,  а також розміщується на дошці оголошень у приміщенні виконавця).

Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 № 390 (зареєстрованого в Мін'юсті України 16 серпня 2012 р. за № 1380/21692).

3) на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;

(підпунктом 18 пункту 32 Правил визначено, що виконавець зобов’язаний відшкодовувати  збитки,  завдані  майну та/або приміщенню споживача та/або членів його сім'ї, шкоду, заподіяну його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмірі, які визначаються відповідно до законодавства і договору);

4) на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;

(підпунктами 12 та 17 Правил встановлено, що виконавець зобов’язаний усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачів у строк, установлений законодавством та договором; своєчасно  проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених  несправностей,  пов’язаних  з  отриманням послуг,  що виникли з його вини );

5) на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;

(підпунктами 16 та 19 Правил встановлено, що виконавець зобов’язаний проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх,  надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та визначеному договором; сплачувати споживачу  неустойку (штраф, пеню) у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, передбачених законодавством і договором;

6) на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

7) отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт;

(підпунктами 14 та 15 Правил встановлено, що виконавець зобов’язаний зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі його письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання); звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати  компенсацію за перевищення  строків проведення аварійно-відбудовних робіт);

8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Споживач має право на укладення договору з виконавцем відповідних послуг на профілактику, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу.

Відповідно до вимог статей 18, 19 та 32 Закону відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. У разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо. Спори щодо задоволення претензій споживачів вирішуються в суді. Споживач має право на досудове вирішення спору шляхом задоволення пред’явленої претензії.

Плата за житлово-комунальні послуги нараховується щомісячно відповідно до умов договору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зокрема, пунктами 9-23 Правил визначено порядок обліку та оплати послуг.

Законом також визначенізобов’язання Споживачів:

1) укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору;

2) своєчасно вживати заходів щодо усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з власної вини;

3) забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу;

4) за власний рахунок ремонтувати та міняти санітарно-технічні прилади і пристрої, обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

5) оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом;

6) дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм;

7) допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця/виробника в порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку;

8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

9) своєчасно проводити підготовку жилого будинку, помешкання (в якому він проживає або яке належить йому на праві власності) та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

10) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у встановлених законом чи договором розмірах.

Крім того, відповідно до статті 22Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»споживачі питної води мають право на:

-забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним стандартам, кількість і режим подачі якої визначаються на договірних засадах в обсязі, не меншому від нормативів питного водопостачання;

- одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води, обсяги її реалізації, режими подачі та порядку розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

-організацію та проведення громадських слухань щодо прийняття рішень з питань якості питної води та питного водопостачання відповідно до закону;

-участь представників громадськості у перевірках, які проводяться органами виконавчої влади, з дотриманням встановленого режиму перебування на території об'єктів питного водопостачання;

- пред'явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним стандартам, інших порушень законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

-підключення в установленому порядку до централізованого водопостачання та водовідведення.

Споживачі питної води зобов’язані: 

-своєчасно вносити плату за використану питну воду відповідно до встановлених тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

-раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоків із внутрішньобудинкових мереж та обладнання;

-не допускати забруднення, засмічення та виснаження джерел питного водопостачання і пошкодження об'єктів питного водопостачання і водовідведення;

-вчасно повідомляти підприємства питного водопостачання про виявлені пошкодження на об'єктах централізованого питного водопостачання і водовідведення, які їм належать або якими вони користуються;

-не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;

-утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;

-у разі внесення не в повному обсязі плати за використану питну воду обмежувати  власне використання питної води до рівня екологічної броні питного водопостачання;

-забезпечувати безперешкодний доступ відповідальних представників підприємств питного водопостачання до власних водопровідних мереж та обладнання для контролю за рівнем споживання питної води, а також для виконання відключення і обмеження споживання відповідно до встановленого порядку. В разі перешкоди у доступі зазначених представників до водопровідних мереж та обладнанняспоживача посадові особи такого споживача несуть відповідальність відповідно до закону.

Місце та порядок одержання інформації споживачами від НКРЕКП

Для подання письмового запиту запитувач може отримати форми запитів на інформацію у відділі документообігу та архівної справи Управління документального забезпечення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, каб. № 102 по вул. Смоленській, 19, м. Київ, або роздрукувати їх з офіційного веб-сайту НКРЕКПwww.nerc.gov.ua:

- для фізичних осіб файл форми запиту скачати тут: http://www.nerc.gov.ua/?id=16624;

- для юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи файл форми запиту скачати тут: http://www.nerc.gov.ua/?id=16625.

ПОРЯДОК складання запиту дивитись тут: http://www.nerc.gov.ua/?id=11822.

Розмір заборгованості з оплати спожитих товарів, послуг, періоди виникнення такої заборгованості - за категоріями споживачів

 Заборгованість споживачів та бюджету за централізоване водопостачання та водовідведення і послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) перед КП «Черкасиводоканал» станом на 01.01.2018 року становить 35768,3 тис. грн, в т.ч. за категоріями споживачів:

 

Категорії споживачів

Всього заборгованість (тис.грн.)

в т.ч. за строками непогашення (тис.грн.)

до 3-х місяців

більше 3-х місяців

Населення

 22385,3 9522,1 12863,2
 Бюджетні установи 170,9 170,9

-

Інші споживачі (підприємства, організації, установи)

7957,3 5954,7 2002,6

Заборгованість бюджету з фінансування субсидій та відшкодування пільг

5254,8 5254,8

 -

 

Заборгованість споживачів та бюджету за централізоване водопостачання та водовідведення і послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) перед КП «Черкасиводоканал» станом на 01.10.2017 року становить 42982,2 тис. грн, в т.ч. за категоріями споживачів:

 

Категорії споживачів

Всього заборгованість (тис.грн.)

в т.ч. за строками непогашення (тис.грн.)

до 3-х місяців

більше 3-х місяців

Населення

 24426,9 11735,9 12691
 Бюджетні установи 1318,7 1318,7

-

Інші споживачі (підприємства, організації, установи)

8189,5 6254,8 1934,7

Заборгованість бюджету з фінансування субсидій та відшкодування пільг

9047,1 9047,1

 -

 

Заборгованість споживачів та бюджету за централізоване водопостачання та водовідведення і послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) перед КП «Черкасиводоканал» станом на 01.07.2017 року становить 32515,0 тис. грн, в т.ч. за категоріями споживачів:

 

Категорії споживачів

Всього заборгованість (тис.грн.)

в т.ч. за строками непогашення (тис.грн.)

до 3-х місяців

більше 3-х місяців

Населення

 22833,9 10967,1 11866,8
 Бюджетні установи 880,0  880 

-

Інші споживачі (підприємства, організації, установи)

6579,7 4621,7 1958,0

Заборгованість бюджету з фінансування субсидій та відшкодування пільг

2221,4 2221,4

-

 

 

Заборгованість споживачів та бюджету за централізоване водопостачання та водовідведення і послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) перед КП «Черкасиводоканал» станом на 01.04.2017 року становить 29148,0 тис. грн, в т.ч. за категоріями споживачів:

 

Категорії споживачів

Всього заборгованість (тис.грн.)

в т.ч. за строками непогашення (тис.грн.)

до 3-х місяців

більше 3-х місяців

Населення

 16 221,8 5898,5 10323,3

Бюджетні установи

1199,4

1199,4

0,00

Інші споживачі (підприємства, організації, установи)

6625,3 4675,9 1949,4

Заборгованість бюджету з фінансування субсидій та відшкодування пільг

5101,5 5101,5

0,00

 

 

Заборгованість споживачів та бюджету за централізоване водопостачання та водовідведення і послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) перед КП «Черкасиводоканал» станом на 01.01.2017 року становить 28928,0 тис. грн, в т.ч. за категоріями споживачів:

 

Категорії споживачів

Всього заборгованість (тис.грн.)

в т.ч. за строками непогашення (тис.грн.)

до 3-х місяців

більше 3-х місяців

Населення

 16 944,1 5671,9 11272,2

Бюджетні установи

60,4

60,4

0,00

Інші споживачі (підприємства, організації, установи)

7553,5 5604,1 1949,4

Заборгованість бюджету з фінансування субсидій та відшкодування пільг

4370 4370

0,00

 

 

Заборгованість споживачів та бюджету за централізоване водопостачання та водовідведення і послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) перед КП «Черкасиводоканал» станом на 01.10.2016:

 

Категорії споживачів

Всього заборгованість (тис.грн.)

в т.ч. за строками непогашення (тис.грн.)

до 3-х місяців

більше 3-х місяців

Населення

 16 126,50  5846,0 10 280,50

Бюджетні установи

883,40 

883,40

0,00

Інші споживачі (підприємства, організації, установи)

55551,80 53604,50 1 947,30

Заборгованість бюджету з фінансування субсидій та відшкодування пільг

2 455, 30 2455,30

0,00

 

 

Заборгованість споживачів та бюджету за централізоване водопостачання та водовідведення і послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) перед КП «Черкасиводоканал» станом на 01.07.2016:

 

Категорії споживачів

Всього заборгованість (тис.грн.)

в т.ч. за строками непогашення (тис.грн.)

до 3-х місяців

більше 3-х місяців

Населення

 16 989,50  6 940,50 10 049,00

Бюджетні установи

704,50 

704,50

0,00

Інші споживачі (підприємства, організації, установи)

 5 205,60 3 156,30 2 049,30

Заборгованість бюджету з фінансування субсидій та відшкодування пільг

4 526, 90 4 526,90

0,00

 

 

Заборгованість споживачів та бюджету за централізоване водопостачання та водовідведення і послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) перед КП «Черкасиводоканал» станом на 01.04.2016:

Категорії споживачів

Всього заборгованість (тис.грн.)

в т.ч. за строками непогашення (тис.грн.)

до 3-х місяців

більше 3-х місяців

Населення

 16 495,5  7 262,7  9 232,8

Бюджетні установи

700,7

700,7

-

Інші споживачі (підприємства, організації, установи)

 7 393,9  5 559,7  1 834,2

Заборгованість бюджету з фінансування субсидій та відшкодування пільг

 2 772,3  2 772,3

- 

 

Інші, крім ліцензованих, види послуг, які надає КП "Черкасиводоканал"