new-tariff  

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйомуКП «Черкасиводоканал»

по хіміко-бактеріологічним показникам

від «13» листопада 2019 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

18

20

3

Каламутність

мг/дм3

< 0,58

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,80

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

0,20

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

3,80

7,0

8

Марганець

мг/дм3

< 0,01

0,05

9

Мідь

мг/дм3

< 0,002

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

< 0,01

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

29,7

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

274,5

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

0,94

0,8 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

37

250

16

Цинк

мг/дм3

< 0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,10

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,21

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0002

0,001

20

Кремній

мг/дм3

4,5

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,005

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,003

0,07

23

Натрій

мг/дм3

13,6

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

5,65

50

25

Нітрити

мг/дм3

0,005

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,002

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,28

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,8

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

< 0,0025

0,1

33

Нікель

мг/дм3

< 0,005

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,0005

0,01

35

Берилій

мг/дм3

< 0,0001

< 0,0002

36

Хром загальний

мг/дм3

0,0048

0,05

37

Хлороформ

мкг/дм3

13,16

60

38

Дибромхлорметан

мкг/дм3

< 0,1

10

39

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

40

Бромдихлорметан

мкг/дм3

6,75

15

41

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,11

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,023

2,0

52

Загальне мікробне число при

t= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Архів даних дослідження якості питної води