new-tariff  

Обґрунтування щодо необхідності прийняття внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку, що сплачуються оператору зовнішніх інженерних мереж комунальному підприємству «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради

ЛогоНа виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22 червня 2017 р. No2119-VIII,  КП «Черкасиводоканал» розрахував розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку холодної води по окремим житловим будівлям м. Черкаси.

 

Зокрема, відповідним рішенням виконкому Черкаської міської ради будуть затверджені внески за обслуговування вузлів комерційного обліку холодної води по окремим житловим будівлям. Внески розраховані відповідно до «Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та /або гарячого водопостачання» затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05. 06.2018р. No129.

 

Розмір внесків за обслуговування вузла(ів) комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі, виходячи з планованих витрат КП «Черкасиводоканал» на обслуговування відповідного(них) вузла(ів) комерційного обліку (їх складових частин), зокрема витрат на огляд, опломбування/розпломбування, періодичну повірку (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж), ремонт засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, забезпечення дистанційного передання результатів вимірювання (за наявності), ремонт та заміну допоміжних засобів вузла обліку, а за згодою власника (співвласників) будівлі; також охорона або страхування вузла обліку (за згодою).

 

Розмір внесків за обслуговування вузла(ів) комерційного обліку визначаються з розрахунку на один рік, для складової витрат на періодичну повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки ділиться на строк міжповірочного інтервалу відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 жовтня 2016 року № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2016 року за № 1417/29547.

 

Витрати, пов’язані із встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку, визначаються з урахування комплексу робіт і послуг, що здійснюються КП «Черкасиводоканал» відповідно до Законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про метрологію та метрологічну діяльність». Перелік зазначених робіт і послуг, а також їх періодичність (окрім періодичної повірки засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку) визначає КП «Черкасиводоканал». Розрахунковим періодом для оплати внесків є квартал. Нарахування та сплата внесків здійснюється за кожний календарний квартал. В платіжках з'явиться окремий рядок із зазначенням щоквартального розміру внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку води.

 

Внески за обслуговування вузлів комерційного обліку підлягають коригуванню у разі зміни обсягу окремих витрат, пов’язаних із обслуговуванням вузлів комерційного обліку, з причин, які не залежать від оператора зовнішніх інженерних мереж КП «Черкасиводоканал» , зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, а також з урахуванням визначених показників інфляції.

 

Внески за обслуговування вузлів комерційного обліку, які встановлені для відповідного будинку з розрахунку на один рік, коригуються щороку.

 

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів надсилаються на електронну пошту vodokanal_abon@ukr.netабо засобами поштового зв’язку на адресу: м. Черкаси, вул. Г. Сагайдачного, 12 в термін з 05.11.2019 по 11.11.2019 р. включно.

 

Розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку

Новини КП Черкасиводоканал