new-tariff  

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

від «16» січня 2019 р.

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна вода водопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

15

20

3

Каламутність

мг/дм3

< 0,58

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,49

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

0,12

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

3,83

7,0

8

Марганець

мг/дм3

< 0,01

0,05

9

Мідь

мг/дм3

< 0,002

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

0,046

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

51,6

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

289

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

0,97

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

34

250

16

Цинк

мг/дм3

< 0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,12

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,12

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

< 0,0002

0,001

20

Кремній

мг/дм3

4,96

10

21

Миш’як

мг/дм3

< 0,005

0,01

22

Молібден

мг/дм3

< 0,003

0,07

23

Натрій

мг/дм3

16,3

200

24

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

3,9

50

25

Нітрити

мг/дм3

< 0,003

0,5

26

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

27

Свинець

мг/дм3

<0,002

0,010

28

Фториди

мг/дм3

0,21

1,2

29

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,00

5,0

30

Нафтопродукти

мг/дм3

< 0,02

0,1

31

АПАР

мг/дм3

< 0,01

0,5

32

Кобальт

мг/дм3

< 0,0025

0,1

33

Нікель

мг/дм3

< 0,005

0,02

34

Селен

мг/дм3

< 0,0005

0,01

35

Хром загальний

мг/дм3

< 0,0005

0,05

36

Хлороформ

мкг/дм3

36,43

60

37

Дибромхлорметан

мкг/дм3

< 0,1

10

38

Бромоформ

мкг/дм3

< 0,1

15

39

Бромдихлорметан

мкг/дм3

8,9

15

40

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

41

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

45

Гептахлор

мкг/дм3

<0,01

0,03

46

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

47

ДДЄ

мкг/дм3

<0,01

0,03

48

ДДД

мкг/дм3

<0,01

0,03

49

Метафос

мкг/дм3

<0,01

0,03

50

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0.12

2,0

51

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0.021

2,0

52

Загальне мікробне число при

t= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

53

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

54

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

55

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

56

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

57

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

58

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Архів даних дослідження якості питної води