new-tariff  

Відповідь на заперечення щодо внесення змін до програми розвитку ЖКГ

СТЕНД 2Учора, 5 лютого, відбулося засідання виконавчого комітету, на якому розглядалися питання внесення змін до Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки щодо надання фінансової підтримки комунальним підприємствам. В результаті було прийнято рішення підтримати зміни та внести їх до програми.

Під час розгляду відбулися обговорення та дебати. Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради Наталія Джуган висловила заперечення (експертний висновок) щодо надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, зокрема, і для КП «Черкасиводоканал».

 

Для роз’яснення позиції підприємства, вважаємо за доцільне оприлюднити заперечення департаменту фінансової політики та відповідні наші обґрунтування.

 

Щодо Експертного висновку (заперечень) до проекту рішення Черкаської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 «Про Програму розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки»

 

Згідно Експертного висновку (заперечень):

 «Відповідно до п.7 рішення Черкаської міської ради від 20.12.2011 № 3-480 «Про внесення змін до рішення міської ради від 17.02.2011 №2-261 «Про Порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм»» не підлягають забезпеченню за рахунок бюджетних коштів витрати комунальних підприємств, які входять до собівартості реалізованих підприємством послуг і враховані при затвердженні цін/тарифів для підприємств»

Обґрунтування (спростування):

Саме тому, з дотриманням вимог п.7 рішення Черкаської міської ради від 20.12.2011 № 3-480 «Про внесення змін до рішення міської ради від 17.02.2011 №2-261 «Про Порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм»», запропоновано формулювання: «…надавати фінансову підтримку комунальним підприємствам за рахунок міського бюджету для забезпечення покриття (відшкодування) поточних витрат комунальних підприємств, які виникають в процесі господарської діяльності, пов’язаної з наданням послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення і входять до собівартості реалізованих підприємством послуг за попередній звітний період (квартал, 9 місяців, рік) і не враховані в повній мірі при затвердженні тарифів для підприємства, із врахуванням фактичних обсягів реалізації комунальних послуг за відповідний період».

 

Згідно Експертного висновку (заперечень):

- «Відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10.03.2016 № 302, якщо протягом звітного періоду виникла різниця між фактичними витратами з оплати праці, сплати податків і зборів, витратами на придбання води в інших підприємств та/або очищення власних стічних вод іншими підприємствами, придбання електричної та теплової енергії, газу, що використовуються для технологічних та господарських потреб, і запланованими витратами на цей період, НКРЕКП враховує кошти на компенсацію такої різниці (або вилучає необґрунтовано отримані прибутки) шляхом включення до тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення наступного планованого періоду у визначеному відповідно до цього Порядку розмірі.»

Обґрунтування (спростування):

Все вірно, проте, при посиланні на нормативний документ, керівник департаменту фінансової політики зобов’язаний знати, що в цьому ж Порядку визначено, що розмір такої компенсації не може перевищувати обсяг збитків звітного періоду з централізованого водопостачання та/або водовідведення.

Враховуючи той факт, що до структури тарифів КП «Черкасиводоканал» включено цільовий прибуток, який має спрямовуватися на погашення кредитних зобов’язань, наше підприємство в результаті є прибутковим і відповідно не може претендувати на отримання зазначеної вище компенсації.

При цьому, розміру отримуваного прибутку вкрай не достатньо для розрахунків по кредитним зобов’язанням, тому що діючі тарифи не покривають в повній мірі економічно обґрунтовані фактичні операційні витрати для забезпечення надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (зокрема витрати на електроенергію, придбання реагентів та матеріалів, палива, сплату податків, виплату заробітної плати).

 

Згідно Експертного висновку (заперечень):

- «Відсутній механізм відшкодування поточних витрат, які саме доходи та витрати будуть враховуватися при розрахунку відшкодування, на підставі якої звітності будуть здійснюватися розрахунки, яким чином буде визначатися обґрунтованість витрат, які не враховані в повній мірі при затвердженні тарифів.

У разі коригування НКРЕКП в подальшому тарифів підприємствам на витрати відшкодовані з бюджету буде відбуватися подвійне відшкодування одних і тих самих витрат»

Обґрунтування (спростування):

Обґрунтованістю є достовірність даних бухгалтерського обліку.

Доходи нараховуються відповідно до встановлених тарифів на комунальні послуги, а витрати обліковуються згідно вимог чинного законодавства.

Підприємством складається Звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств від надання послуг водопостачання та водовідведення за звітний період (форма № 1С-водопостачання, водовідведення), який і буде взято за основу для розрахунку покриття (відшкодування) поточних витрат.

Сума покриття (відшкодування) поточних витрат розраховується як різниця між доходами, отриманими від надання комунальних послуг та витратами відповідного звітного періоду, понесеними на провадження відповідного виду господарської діяльності, з урахуванням нарахованих зобов’язань по сплаті основної суми субкредиту.

Подвійне відшкодування одних і тих самих витрат з бюджету та при коригуванні тарифів НКРЕКП неможливе, так як по-перше, наше підприємство взагалі не може претендувати на отримання компенсації, про що зазначено вище, а по-друге, державний регулятор направляє запити до комунального підприємства щодо отримання у звітному періоді з державного та місцевих бюджетів фінансової допомоги та її розміру для здійснення ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.

 

Згідно Експертного висновку (заперечень):

- «Необхідно зазначити, що з 02.08.2017 набрав чинності Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (далі - Закон), згідно з яким всі надавачі державної допомоги починаючи з 02.08.2017 року зобов’язані повідомляти Антимонопольний комітет про чинну державну допомогу, про внесення змін до чинної державної допомоги та про нову державну допомогу. При цьому, згідно з положеннями статті 14 Закону, у разі визнання державної допомоги недопустимою для конкуренції, одним із наслідків є обов’язок її повернення отримувачем у повному обсязі. Однак, у пояснювальній записці відсутня будь-яка інформація щодо узгодження планування зазначеної фінансової підтримки з нормами Закону.»

Обґрунтування (спростування):

При посиланні на нормативний документ, керівник департаменту фінансової політики зобов’язаний знати, що дія вказаного Закону не поширюється на підтримку господарської діяльності, пов’язаної з наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес, у частині компенсації обґрунтованих витрат на надання таких послуг. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 420 (зі змінами), послуги з централізованого водопостачання та послуги з централізованого водовідведення включено до Переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес.

Новини КП Черкасиводоканал