new-tariff  

Інформація про проведення конкурсу на право оренди об’єктів міської комунальної власності

Запрошуєsweetiecakes копияОрганізатор конкурсуКомунальне підприємство «Черкасиводоканал»Черкаської міської ради.

Назва об’єкту оренди та його місцезнаходження: Нежитлове приміщення - кабінет № 404 на четвертому поверсі лабораторно-виробничого корпуcу, площею 29,75 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Черкаси, вул. Гетьмана Сагайдачного, 12.

Умови конкурсу: стартовий розмір місячної арендної плати становить 2678 грн. з ПДВ., який визначений за базовий місяць травень 2018 року.

Цільове призначення:офісне приміщення.

Основні умови конкурсу:

-найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим розміром орендної плати, визначеним за базовий місяць оренди;

-строк оренди — до 2-х років 11 місяців з можливістю його продовження за умови належного виконання орендарем своїх обов’язків за договором оренди;

-внесення застави у розмірі 50 відсотків розміру початкової орендної плати на рахунок організатора конкурсу: р/р 2600545907 в АБ “Укргазбанк” МФО 320478; ЗКПО 03357168; вид платежу застава для участі в конкурсі на право аренди (вказати суму платежу з ПДВ)

Для участі у конкурсі учасник надає організатору пакет документів, а саме:

 - юридичною особою: копії установчих документів, нотаріально посвідчені;

 - фізичною особою – підприємцем: копії паспорту та довідки про присвоєння ІПН, завірені фізичною особою (на кожній сторінці – «З оригіналом згідно», підпис власника паспорту, ініціали, прізвище, дата).

До зазначених документів додаються:

 1. заяву про участь у конкурсі, в якій вказується назва юридичної особи або П.І.П. фізичної особи - підприємця, код ЄДРПОУ або код ІПН (індивідуальний податковий номер) особи, юридична адреса та/або місце проживання, контактний телефон, опис документів для участі в конкурсі;

 2. оригінал платіжного документа про внесення конкурсної застави або копію, завірену закладом – отримувачем платежу;

 3. завірену копію ліцензії на провадження окремих видів діяльності (у разі наявності);

 4. належним чином оформлену довіреність на представництво від імені юридичної особи або фізичної особи – підприємця (у разі необхідності);

 5. пропозицію щодо розміру місячної орендної плати; додаткові пропозиції щодо поліпшення об’єкту оренди.

Конкурсна документація подається у конверті з написом «На конкурс» із зазначенням об’єкту оренди та дати проведення конкурсу, запечатаному печаткою або особистим підписом учасника. На конверті зазначається контактна інформація про учасника: назва юридичної особи або П.І.П. фізичної особи - підприємця, код ЄДРПОУ або ІПН (індивідуальний податковий номер) особи, юридична адреса та/або місце проживання, контактний телефон.

Прийом документів для участі в конкурсі до 17-00 год 05.07.2018р. включно в КП «Черкасиводоканал» за адресою: м. Черкаси, вул. Гетьмана Сагайдачного,12, каб.109

Конкурс буде проведено 06.07. 2018 року о 10.00 на КП «Черкасиводоканал» за адресою м. Черкаси, вул . Гетьмана Сагайдачного, 12.

Додаткову інформацію можна отримати в організатора конкурсу, тел 54-36-48.

Детальна інформація про порядок проведення конкурсу та перелік документів для участі в конкурсі розміщено на інтернет-сайті КП «Черкасиводоканал» (http://vodokanal.ck.ua), 

Додаткова інформація:

За результатами проведеного конкурсу переможець після укладання договору відшкодовує орендодавцю витрати, пов’язані з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди.

Зміна цільового призначення об’єкта оренди не допускається.

Розмір орендної плати встановлений за базовий місяць. За кожний наступний місяць розмір орендної плати визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць (при відсутності індексу інфляції за поточний місяць використовується останній відомий індекс інфляції).

До орендної плати не включаються витрати на утримання орендованого майна. Такі суми сплачуються орендарем окремо за виставленими йому рахунками.

Новини КП Черкасиводоканал