new-tariff  

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

від «5» березня 2018 р.

Показники

Одиниці виміру

Питна вода

ДСанПіН 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”

Не більше

Запах при 20°С та 60°С

бали

2хл/2хл

2

Смак та присмак

бали

2 хл

2

Забарвленість

градуси

18

20

Каламутність

мг/дм3

< 0,58

0,58

Водневий показник

од. рН

7,65

6,5-8,5

Залізо загальне

мг/дм3

0,20

0,2

Сухий залишок

мг/дм3

251

1000

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0,45

0,30-0,50

Хлор залишковий зв'язаний

мг/дм3

0,93

0,80-1,20

Алюміній

мг/дм3

0,19

0,50

Амоній

мг/дм3

0,24

0,50

Нітрити

мг/дм3

< 0,004

0,50

Хлороформ

мкг/дм3

56

60

Перманган. окислюваність

мг О2/дм3

4,96

5,0

Загальне мікробне число при

t = 37°С - 24 год.

КОУ/см3

0

100

Загальні коліформи

КОУ/100см3

відсутні

відсутність

E.coli

КОУ/100см3

відсутні

відсутність

Ентерококи

КОУ/100см3

відсутні

відсутність

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

Архів даних дослідження якості питної води