new-tariff  

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

від «14» лютого 2018 р. (повний аналіз)

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

18

20

3

Каламутність

мг/дм3

< 0,58

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,42

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

0,19

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

3,74

7,0

8

Марганець

мг/дм3

< 0,01

0,05

9

Мідь

мг/дм3

 0,002

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

0,01

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

25,4

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

237

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0,44

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

0,90

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

35

250

16

Цинк

мг/дм3

0,02

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,15

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,19

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

<0,0002

0,001

20

Миш’як

мг/дм3

< 0,005

0,01

21

Молібден

мг/дм3

< 0,003

0,07

22

Натрій

мг/дм3

11,6

200

23

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

9,21

50

24

Нітрити

мг/дм3

< 0,003

0,5

25

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

26

Свинець

мг/дм3

<0,002

0,010

27

Фториди

мг/дм3

0,13

1,2

28

Формальдегід

мг/дм3

<0,03

0,05

29

Хлороформ

мкг/дм3

58

60

30

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,16

5,0

31

Нафтопродукти

мг/дм3

<0,02

0,1

32

АПАР

мг/дм3

<0,01

0,5

33

Кобальт

мг/дм3

< 0,0025

0,1

34

Нікель

мг/дм3

< 0,005

0,02

35

Хром загальний

мг/дм3

< 0,0005

0,05

36

Дибромхлорметан

мкг/дм3

1,59

10

37

Бромоформ

мкг/дм3

< 1,0

15

38

Бромдихлорметан

мкг/дм3

14,74

15

39

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

40

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

41

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,14

2,0

45

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,02

2,0

46

Загальне мікробне число при

t= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

47

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

48

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

49

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

50

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

51

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

52

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Архів даних дослідження якості питної води