new-tariff  

Хіміко-бактеріологічні показники якості питної води,

яка подається у водорозподільну мережу м. Черкаси,

станом на 26 січня 2017 р.

Показники

Одиниці виміру

Питна вода

ДСанПіН 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”

Не більше

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 бх/2 бх

2

Смак та присмак

бали

2 бх

2

Забарвленість

градуси

15

20

Каламутність

мг/дм3

< 0,58

0,58

Водневий показник

од. рН

7,77

6,5-8,5

Залізо загальне

мг/дм3

0,12

0,2

Сухий залишок

мг/дм3

275

1000

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,30-0,50

Хлор залишковий зв'язаний

мг/дм3

1,06

0,80-1,20

Алюміній

мг/дм3

0,10

0,50

Амоній

мг/дм3

0,08

0,50

Нітрити

мг/дм3

< 0,002

0,50

Хлороформ

мкг/дм3

59

60

Перманган. окислюваність

мг О2/дм3

4,0

5,0

Загальне мікробне число при

t = 37°С - 24 год.

КОУ/см3

0

100

Загальні коліформи

КОУ/100см3

відсутні

відсутність

E.coli

КОУ/100см3

відсутні

відсутність

Ентерококи

КОУ/100см3

відсутні

відсутність

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

 

 

Архів даних дослідження якості питної води