new-tariff  

Контроль якості питної води 

Джерелом водопостачання міста Черкаси є річка Дніпро. Щоб річкову воду перетворити на питну, яка б відповідала чинним нормативам, необхідно виконати повний технологічний цикл очистки за допомогою реагентів: коагулянтів, флокулянтів, хлору, аміаку.

Протягом останніх років на підприємстві відбулися значні зміни в технології водопідготовки: насамперед вдалося відмовитися від сірчано-кислого алюмінію в якості коагулянту та перейти на більш сучасні реагенти, які дозволяють значно зменшити вміст алюмінію у воді та покращити якість технологічної обробки.

КП "Черкасиводоканал" постійно забезпечує жителів міста питною водою, якість якої відповідає всім вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", як за хімічними, так і за бактеріологічними показниками.

Контроль за якістю води ведеться на всіх етапах очистки та в системі водорозподільних мереж міста лабораторією "Черкасиводоканалу", яка акредитована на технічну компетентність і має відповідний сертифікат.

На сьогодні контроль якості питної води щоденно проводиться по 10 показниках, щотижнево - по 14, а щомісячно за 52 показниками, відповідно до IІ етапу введення ДСанПіНу. 

Інформація повного хіміко-бактеріологічного аналізу питної води подається для ознайомлення споживачів щомісячно.

 

Дані дослідження якості питної води ІІІ підйому

по хіміко-бактеріологічним показникам

від «12» грудня 2018 р. (повний аналіз)

п/п

Показники

Одиниці виміру

Питна водаводопровідна

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Не більше

1

Запах при 20°С та 60°С

бали

2 хл./2 хл.

2

2

Забарвленість

градуси

20

20

3

Каламутність

мг/дм3

< 0,58

0,58

4

Смак та присмак

бали

2 хл.

2

5

Водневий показник

од. рН

7,43

6,5-8,5

6

Залізо загальне

мг/дм3

0,16

0,2

7

Загальна жорсткість

мг-екв/дм3

3,78

7,0

8

Марганець

мг/дм3

< 0,01

0,05

9

Мідь

мг/дм3

  0,002

1,0

10

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм3

< 0,01

3,5

11

Сульфати

мг/дм3

34,9

250

12

Сухий залишок

мг/дм3

253

1000

13

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0

0,3 – 0,5

14

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

0,86

0,8 – 1,2

15

Хлориди

мг/дм3

32

250

16

Цинк

мг/дм3

0,005

1,0

17

Алюміній

мг/дм3

0,11

0,50

18

Амоній

мг/дм3

0,13

0,5

19

Кадмій

мг/дм3

<0,0002

0,001

20

Миш’як

мг/дм3

< 0,005

0,01

21

Молібден

мг/дм3

< 0,003

0,07

22

Натрій

мг/дм3

15,2

200

23

Нітрати (по NO3)

мг/дм3

 2,45

50

24

Нітрити

мг/дм3

 0,008

0,5

25

Ртуть

мг/дм3

<0,00015

0,0005

26

Свинець

мг/дм3

<0,002

0,010

27

Фториди

мг/дм3

0,19

1,2

28

Формальдегід

мг/дм3

<0,03

0,05

29

Хлороформ

мкг/дм3

36,43

60

30

Перманганатна окиснюваність

мгO/дм3

4,64

5,0

31

Нафтопродукти

мг/дм3

<0,02

0,1

32

АПАР

мг/дм3

<0,01

0,5

33

Кобальт

мг/дм3

< 0,0025

0,1

34

Нікель

мг/дм3

< 0,005

0,02

35

Хром загальний

мг/дм3

< 0,0005

0,05

36

Дибромхлорметан

мкг/дм3

<0,1

10

37

Бромоформ

мкг/дм3

<0,1

15

38

Бромдихлорметан

мкг/дм3

8,9

15

39

ДДТ

мкг/дм3

<0,01

0,03

40

Альдрін

мкг/дм3

<0,01

0,03

41

Ліндан

мкг/дм3

<0,01

0,03

42

Імідаклоприд

мкг/дм3

<0,01

0,03

43

Прометрин

мкг/дм3

<0,01

0,03

44

Цезій, Cs-137

Бк/дм3

0,13

2,0

45

Стронцій, Sr-90

Бк/дм3

0,025

2,0

46

Загальне мікробне число при

t= 37°С – 24 год.

КУО/см3

0

100

47

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутніcть

48

E.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутність

49

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутність

50

Коліфаги

БУО/дм3

відсутні

відсутність

51

Патогенні кишкові найпростіші

Клітини, цисти в 50 дм3

відсутні

відсутність

52

Кишкові гельмінти

Клітини, яйця, личинки в 50 дм3

відсутні

відсутність

Архів даних дослідження якості питної води